Pallgaffelset

Våra gaffelställ för grävmaskin är mycket kraftiga i sitt utförande men håller ändå en mycket låg vikt.

Gaffelben ingår som standard som självklart följer ISO-standard.

Gaffelställen har en vinkling av infästning för röra sig optimalt vid rotering med de vanligaste tiltrotorerna på marknaden. 

De induktionshärdade axlarna i infästningen är konstruerade så att minsta möjliga belastningen på svetsfogen uppstår. Detta bådar för lång livslängd och säkra lyft.